5 BƯỚC ĐỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC “TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT”

Tính đa dạng trong môi trường làm việc như một bản nhạc có sự giao hòa giữa các cung bậc âm sắc khác nhau. Sự đa dạng làm nên tính độc đáo của bản nhạc, nhưng phải là sự thấu hiểu mới làm nên sự đặc sắc.

KẾT NỐI CỰU NHÂN VIÊN : CHIẾN LƯỢC THÔNG MINH
KẾT NỐI CỰU NHÂN VIÊN : CHIẾN LƯỢC THÔNG MINH
Có thể nhận thấy rằng các cựu nhân viên chính là “kho báu” mà các doanh nghiệp không mất đi mà chỉ chuyển đổi hình thức. Không chỉ là đại sứ thương ...
Xem tiếp
11 CÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐIỂM MẠNH NHÂN SỰ
11 CÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐIỂM MẠNH NHÂN SỰ
Một người làm nghề nhân sự hiệu quả là người phải nhận ra điểm mạnh, nét riêng biệt độc đáo của từng nhân viên khi tuyển dụng để có thể tối ưu hóa ...
Xem tiếp
MÔ HÌNH “ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ (HRBP) 2.0” CỦA DAVE ULRICH
MÔ HÌNH “ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ (HRBP) 2.0” CỦA DAVE ULRICH
Mô hình đối tác chiến lược nhân sự (HRBP) 1.0 có lẽ không còn phù hợp nữa với năm 2018. Đã đến lúc nắm bắt một khái niệm mới - Đối tác chiến lược ...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
go top