TỌA ĐÀM NHÂN SỰ QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN CÁC NHÓM NĂNG LỰC NHÂN SỰ TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Toàn cầu hóa đang là xu thế tất yếu của thế giới hiện đại, làm cho các nền kinh tế phát triển nhanh chóng hơn, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn.

“HR CAFÉ WITH SHRM”: BÀI TOÁN NHÂN SỰ VỀ MILLENNIALS
“HR CAFÉ WITH SHRM”: BÀI TOÁN NHÂN SỰ VỀ MILLENNIALS
Trong các xu hướng Nhân sự hiện nay thì chủ đề về nguồn nhân lực thuộc thế hệ Millennials rất được cộng đồng Nhân sự quan tâm và chú ý.
Xem tiếp
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 8/11/2018
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 8/11/2018
Những người làm nhân sự cần đặt thêm trên vai mình vai trò kiến tạo sự thay đổi, đem lại nguồn sức mạnh bền vững, và tạo ra những giá trị quốc tế.
Xem tiếp
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 21/11/2018
TỌA ĐÀM - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 21/11/2018
Sự thay đổi quá nhanh và khôn lường của thị trường đã đặt các doanh nghiệp trên khắp thế giới vào một bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
Xem tiếp
1 2 3
go top