• KỸ THUẬT PHỎNG VẤN CHUYÊN NGHIỆP THEO TƯ DUY CỦA 1 ĐIỀU TRA VIÊN
  Tadd Drowns, một chuyên viên điều tra tội phạm với 25 năm kinh nghiệm đã thẳng thắn cho rằng: một điều tra viên và một chuyên gia nhân sự chuyên nghiệp có khá nhiều điểm tương đồng cả về tính cách lẫn bản chất công việc.
 • TÂM LÝ "ĐƯỢC VÀ MẤT" TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
  Opportunity cost – “chi phí cơ hội” vẫn đang là cụm từ rất phổ biến trong kinh doanh nói riêng và xã hội hiện đại nói chung. Đó như một kim chỉ nam giúp con người hiểu rõ họ sẽ “được gì” và “mất gì” khi đứng trước một quyết định.
 • BÍ QUYẾT QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: "VỎ QUÝT DÀY" & "MÓNG TAY NHỌN"
  Con người vẫn luôn là yếu tố quan trọng quyết định sự thành – bại của bất kỳ tổ chức nào.
 • TƯ DUY MỚI VỀ NGUỒN NHÂN LỰC
  Công nghệ đang tạo điều kiện cho các mô hình kinh doanh mới giúp giải quyết các vấn đề của thị trường lao động, nhưng cũng tạo áp lực lên lớp lao động thiếu kỹ năng cần thiết, khiến họ đối mặt với nguy cơ bị máy móc thay thế.
 • 4 Xu hướng mới của Nhân sự
  Lynda Gratton - Giáo sư Trường Kinh doanh London từng đưa ra nhận xét rằng chuyên viên làm công tác nhân sự đang ở vào một giai đoạn đặc biệt trong việc định hình cách mà tổ chức hoạt động.