NHÂN VIÊN “ỐC SÊN” (P2): LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHẮC PHỤC?

Bill Gates đã từng chọn một người lười biếng để làm một công việc khó khăn, bởi vì họ sẽ tìm một cách dễ dàng nhất để hoàn tất công việc.

TUYỂN DỤNG TỐT HƠN VỚI MÔ HÌNH NĂNG LỰC CỦA ỨNG VIÊN
TUYỂN DỤNG TỐT HƠN VỚI MÔ HÌNH NĂNG LỰC CỦA ỨNG VIÊN
Các chuyên gia đã đồng ý rằng tuyển dụng dựa trên mô hình năng lực phù hợp của ứng viên có thể ngăn chặn quyết định chọn sai người và doanh thu kém.
Xem tiếp
NHÂN VIÊN “ỐC SÊN” (P1): DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
NHÂN VIÊN “ỐC SÊN” (P1): DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
Nhân viên “ốc sên” là cách ví von về tình trạng lười biếng của một nhân viên nào đó vào một thời điểm bất kỳ trong hành trình sự nghiệp của họ.
Xem tiếp
CÁC CÁCH THỰC HÀNH KỸ NĂNG QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ DÀNH CHO NHÀ NHÂN SỰ
CÁC CÁCH THỰC HÀNH KỸ NĂNG QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ DÀNH CHO NHÀ NHÂN SỰ
Khả năng xây dựng và duy trì mạng lưới nội bộ và bên ngoài là một phần định nghĩa về “Quản trị mối quan hệ” trong Khung năng lực và kiến ​​thức SHRM ...
Xem tiếp
go top